Şirketin portföy yatırımlarının değer bazında yaklaşık % 52'si ofis, %23'ü Alışveriş Merkezi, % 8'i Projeler, %8’i Stok, % 5'i Arsa ve %4'ü Para ve Sermaye Piyasası Araçları şeklindedir.

Güncellenme Tarihi: 30.06.2018