Bilanço Ana Kalemleri

Milyon TL:
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynak
Pasif Toplamı

31.12.2015*
459,9
3.665,3
4.125,2
556,0
778,6
2.790,6
4.125,2

31.12.2016
323,0
4.564,1
4.887,0
188,5
1.537,2
3.161,3
4.887,0

31.12.2017
968,0
4.344,0
5.311,9
873,3
1.158,0
3.280,6
5.311,9

30.12.2018
752,7
4469,6
5.222,3
1091,5
573,8
3556,9
5.222,3

Borçlanma Rasyoları

Milyon TL
Toplam borç
Finansal Borçlar
Finansal Kaldıraç Oranı(%)
Finansal Borçlar / Aktif Toplamı(%)

31.12.2015*
1.334,6
710,6
32%
17%

31.12.2016
1.725,7
1.054,7
35%
22%

31.12.2017
2.031,4
1.185,5
38%
22%

30.12.2018
1.665,4
1.314,8
32%
25%

Gelir Tablosu Ana Kalemleri

Milyon TL
Hasılat
Satışların Maliyeti
Brüt Kar / Zarar
Faaliyet Karı
Faaliyet Kar Marjı
Dönem karı
Dönem Karı marjı

31.12.2015*
222,012
62,091
159,921
592,21
267%
555,9
250%

31.12.2016
404,5
209,7
194,8
494,5
122%
420,5
104%

31.12.2017
439,7
261,8
177,8
225,8
51%
180,0
41%

30.12.2018
1.098,3
837,5
260,8
479,8
44%
341,6
31%

* yeniden düzenlenmiş