Yatırımcı Bilgisi

T. İş Bankası A.Ş.'nin lider girişimciliğinde kurulan Şirketimiz, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirketimizin başlıca gelir kaynakları; gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri ve satış gelirleri ile para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen finansal gelirler olarak sıralanabilir.

Şirketimiz, gerek gayrimenkullerindeki kiracılara, gerekse satışını yaptığı gayrimenkullerin kullanıcılarına nitelikli ürünler ve projeler sunmak için çalışmakta ve yatırımcılarına en büyük katma değeri sağlamayı hedeflemektedir.

En düşük risk ile en yüksek getiri odaklı çalışan İş GYO, öncelikli olarak ülkemiz gayrimenkul sektörünün gelişmesini sağlayacak özgün ve prestijli gayrimenkul projelerinde yer almayı amaçlamaktadır.

Güçlü sermaye yapısı ve güvenilir marka değerine sahip Şirketimiz, her biri faaliyetlerini yakından ilgilendiren alanlarda gerekli eğitim ve tecrübeye sahip üyelerden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.

Yönetim kurulunun oluşturulmasında başta bağımsızlık hususu olmak üzere gerek kurumsal yönetim ilkelerinde gerekse ilgili tüm düzenlemelerde yer alan hususlara uyum gözetilmektedir.

Şirketimiz, yatırım riskini en aza indirmek, portföy getirisini korumak ve artırmak üzere portföyünü gayrimenkul, sektör ve bölge bazında çeşitlendirmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerine dağılmış olan ofis, perakende  ve otel yatırımlarından oluşan nitelikli gayrimenkul portföyümüz bu durumun en iyi göstergesidir.

Finansal anlamda güçlü kiracı portföyümüzden elde ettiğimiz istikrarlı kira gelirleri; gayrimenkul projelerinin yüksek tutarlarda borç kullanılmadan ağırlıklı olarak öz kaynakla finanse edilebilmesini sağlamakta ve kar dağıtım politikamız doğrultusunda yatırımcılarımıza düzenli bir şekilde kar dağıtılabilmesini olanaklı kılmaktadır.