"Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2016 yılı içerisinde, Şirket'in ana faaliyeti alanında ve Şirket'in tüzel kişiliği ile herhangi bir ticari ve mali işlem yapmamış; Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmemişlerdir."