LEED SERTİFİKA SİSTEMİ VE TUTOM

LEED  (Leadership  in  Energy  and  Environmental  Design)  Amerikan  Yeşil  Binalar  Konseyi  (USGBC)  tarafından  geliştirilerek,  1998  yılında  sürdürülebilir  bina  endüstrisinde  yeşil  bina  tanımlamaya ve değerlendirmeye yönelik uygulamaya geçirilmiştir. LEED ticari, okul, hastane  konut vb. amaçlı tüm bina tiplerine uygun olarak geliştirilmiştir. LEED kullanılan malzemelerle  iç hava kalitesiyle sağlıklı, yeşil alan kullanımını arttırmakla, düşük CO2 emisyonuyla ve inşaat  aktivitelerinde çevre kirliliğinin düşük seviyede  tutulmasıyla çevreye  saygılı, enerji  tasarrufu  sağlanarak işletme maliyetlerinin düşürülmesiyle ekonomik olan yüksek performanslı binaları  tanımlayan  yeşil  bina  derecelendirme  sistemidir.  Söz  konusu  derecelendirme  değişik  puanlama ağırlığına sahip aşağıda yer alan 7 kategoride yapılmaktadır: 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALANLAR 

SU VERİMLİLİĞİ 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

MALZEME VE KAYNAKLAR

İÇ MEKAN KALİTESİ 

TASARIMDA YENİLİKLER 

BÖLGESEL ÖNCELİK