31/12/2017 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı

Tutar (TL)

Oran(%)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

403.081.752

44,11%

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

64.952.938

7,1%

Diğer

445.715.310

48,78%

TOPLAM

913.750.000

100,0%

Şirket ortaklık yapısı 3’er aylık dönemler itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan veriler çerçevesinde güncellenmektedir.

Şirketin güncel ortaklık yapısına ulaşmak için tıklayınız.

Çıkarılmış sermayemiz her biri 1 TL itibari değerde 913.750.000 adet paydan oluşmakta olup, payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 1.305.357,11 -TL'lik bölümü A Grubu, 912.444.642,89 -TL'lik bölümü ise B Grubudur. A Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.