Başarılı performansımızı 2016 yılında da devam ettirdik.

İş GYO 2016 yılında, sürdürdüğü projelerinde planlanan ilerleme seviyelerine ulaşırken, satış ve düzenli kira gelirlerini ve buna bağlı olarak hasılatını artırmıştır.

2016 yılı kira gelirlerimiz, ofis ve AVM’lerimizin bulundukları değerli lokasyonlardaki kira ortalamaları artışına paralel istikrarlı büyümesini sürdürmüştür.

Şirketimiz 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 1.326 milyon TL piyasa değeri ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünün yaklaşık %5,4’ünü temsil etmektedir.

Son 1 yılda %5 değer kazanan hisse senedimizin geriye dönük 3 ve 5 yıllık performansı incelendiğinde, hisse senedinin sırasıyla %70 ve %170 oranında artış göstererek BİST 100 ve BİST GYO Endekslerinin üzerinde performans gösterdiği görülmektedir.

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde Borsa İstanbul’daki kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı “BİST Sürdürülebilirlik Endeksine” dâhil edilmiştir.

Sektörümüzdeki güç birliğiyle önemli bir atılım yapıldı.

Konut sektöründe 2016 yılı Nisan ayından itibaren bir durgunluk gözlenmiş; Türkiye genelinde konut satışları 2016 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 oranında azalış göstermiştir. Ancak, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrasında, ekonomideki durgunluğu aşmak üzere alınan iç tüketimi ve talebi artırma teşvikleri çerçevesinde; “Gayrimenkulde Güç Birliği, Daha Güçlü Türkiye” sloganıyla GYODER’in ve sektörün önde gelen şirketlerinin Ağustos ayında hayata geçirdiği konutta %20 peşinat, %0,70 faiz kampanyası sektörümüzde yeni bir sayfa açarak güç birliğiyle zorlukları aşabileceğimizi anlamlı bir şekilde kanıtlamıştır.

Yılsonu verilerine göre konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre %4 artış gösterirken, yıl içinde yürütülen kampanya sürecinin ve konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemenin bu artışta etkili olduğu ve sektöre ivme kazandırdığı görülmektedir.

İş GYO bu kampanyaya, Manzara Adalar ve Nef ile birlikte gerçekleştirdiği İnistanbul projeleriyle dahil olarak sektörün hareketlenmesi için önemli bir adım atmıştır. Kampanya çok kısa bir sürede tüketici nezdinde karşılık bulmuştur.

Düzenli kira geliri ve kârlılık odağıyla hareket ediyoruz.

Türkiye’de gayrimenkul sektörü ülkenin genel ekonomisiyle doğru orantılı bir seyir göstermektedir ve büyüme ve kârlılık dinamikleri açısından farklı parametrelere sahiptir. İş GYO da yatırımlarını bu verileri dikkate alarak planlamakta; her zaman hedeflerini daha yukarıya taşımaktadır.

Konut satış gelirlerinin yanı sıra cirosunun önemli bölümü sahip olduğu sabit kira gelirlerinden oluşan Şirketimiz, konut satışlarının beklenenin altında gerçekleştiği ya da mevsimsel etkilerin yaşandığı dönemlerde, elde ettiği sabit kira gelirleriyle bu dalgalanmaların toplam gelirlerine olumsuz yansımasını minimize etmektedir.

Şirketimiz 2016 yılında devam eden yatırımlarında planlarına uygun olarak ilerleme kaydederken, yeni projeler geliştirmek üzere arsa yatırımları da gerçekleştirmiştir.

Son tahlilde İş GYO, düzenli gelir yaratan gayrimenkul yatırımları ile geliştirme kârı elde edilecek gayrimenkul yatırımları arasında konjonktüre paralel olarak ideal dengeyi yakalayarak, yüksek getiri ve kârlılık elde etmeyi hedeflemektedir.

2017 ve sonrası yol haritamızda hedeflerimiz nettir.

Büyüme stratejimizin temeli; hissedarlarımıza sürdürülebilir yüksek nakit temettü verebileceğimiz, istikrarlı, etkin ve çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak ve tüm faaliyetlerimizde bu minvalde hareket etmektir. Büyüme stratejimiz kapsamında elimizdeki büyük projeleri gerektiği noktalarda finansman da kullanarak sıkıntıya uğramadan tamamlamak, konut ise satışlarını yapmak, ticari gayrimenkul ise tamamlayarak gelir elde etmek için kiralamak ve bu arada hem finansmanı hem de yatırım politikasını sekteye uğratmadan yürütmek başlıca amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda devam eden projelerin tamamlanarak kira gelirlerimizin artırılması ve bu suretle yeni projelerin finansmanında güçlü ve sürdürülebilir kaynak yaratmak yol haritamızın ana hatlarını oluşturmaktadır. İş GYO, güçlü özkaynak, sürdürülebilir yüksek nakit temettü dağıtımı, düzenli kira geliri, makul borçlanma seviyesi ve çeşitlendirilmiş portföyü ile sektöründeki konumunu pekiştirecek rekabet üstünlüklerini koruma kararlılığıyla yoluna devam edecektir.

Şirketimiz, önümüzdeki dönemde de kârlı bulduğu alanlarda yatırım yapma inisiyatifiyle hareket edecek; konjonktürü takip ederek deneyim ve vizyonuyla karşılaşılan fırsatları doğru zamanda değerlendirecektir.

Paydaşlarımız için değer yaratma ve sürdürülebilirlik odağında, İş GYO’yu hep birlikte daha ileri taşımak üzere çalışmayı sürdüreceğiz. Başarılarımızı destek ve güvenleriyle elde edeceğimize inandığım hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Saygılarımla,

Turgay Tanes
Genel Müdür