Şirketin portföy yatırımlarının değer bazında yaklaşık % 46'si ofis, % 30'u Projeler, %17'si Alışveriş Merkezi & Hipermarket, % 4'ü Arsa, ve %3’ü Para ve Sermaye Piyasası Araçları şeklindedir.